Dochód

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Dochód

Dochód jest sumą wpływów jakie uzyskał podmiot gospodarczy w określonym czasie, przeważnie w okresie roku kalendarzowego. W praktyce jest on różnie określany, w zależności od podmiotu.

Możemy więc mówić o:

 • dochodzie narodowym, którego podstawowym miernikiem (miarą wielkości gospodarki) jest Produkt Krajowy Brutto (zobacz PKB). Dla inwestora jest jednym z bardzo ważnych wskaźników służących do oceny sytuacji makroekonomicznej, a więc do oceny klimatu inwestycyjnego.
 • dochodzie osób prawnych, dla których dochód jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętą z całej prowadzonej przez osobę prawną działalności w roku podatkowym. Dla inwestora powinien być ważnym wskaźnikiem służącym do oceny sytuacji fundamentalnej przedsiębiorstwa.
 • dochodzie, jako jednym z podstawowych charakterystyk inwestycji wynikający z koncepcji wartości pieniądza w czasie. Miarą tego dochodu jest stopa zwrotu, która określa procentowo dochód uzyskany z inwestycji (iloraz uzyskanego dochodu do zainwestowanego kapitału). Więcej na temat miary dochodu na stronie stopa zwrotu.

Zobacz także interesujące frazy:

 • dochód brutto,
 • przychód a dochód,
 • dochód utracony,
 • dochód pasywny,
 • dochód netto,
 • dochód narodowy,
 • dochód narodowy brutto,
 • pasywny dochód,
 • dodatkowy dochód,
 • dochód brutto pracownika,
 • dochód na osobę,
 • dochód a przychód,
 • dochód narodowy polski,
 • jak obliczyć dochód,
 • przychód dochód,
 • dochód uzyskany,
 • dochód brutto definicja,
 • dochód osobisty,
 • dochód brutto netto,
 • dochód zysk,
 • średni dochód,
 • dochód nominalny,
 • minimalny dochód,
 • jak wyliczyć dochód, 
 • dochód nieopodatkowany,
 • dochód a zysk,
 • dochód z kapitału,
 • zysk a dochód,
 • dochód narodowy netto,
 • dochód z akcji,
 • dochód z zagranicy,
 • średni dochód netto